гр.Несебър
тел.: +359 554 42 211
GSM: +359 878 21 11 11
факс: +359 554 43 517


В началото на 1999г. беше предложено на фирма Борвес да извърши масивна реконструкция на хотел "Тракия" в Слънчев бряг. Проекта включва през първата година да надстрои едната част на хотела, а през втората да подобри вътрешния и поднови външния облик на хотела, включително изграждането на външен открит басейн с атрактивен дизайн.

лято 1999г.
зима 2000г.
зима 2000г.
лято 1999г.
зима 2000г.
зима 2000г.
лято 2000г.
зима 2000г.
лято 2000г.

Обекти